ZAKAZ ODWIEDZIN!!!

Ze względu na zwiększoną zachorowalność na ostreinfekcje górnych dróg oddechowychwstrzymuje się odwiedziny u pacjentów w naszym zakładzie

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "SALUTARIS" S.p. z.o.o

 

Jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację oraz osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 

Zapewniamy Naszym Pacjentom:

  • Świadczenia lekarskie
  • Świadczenia pielęgniarskie
  • Rehabilitację zgodną z zaleceniami lekarza
  • Badania i terapię psychologiczną
  • Terapie zajęciową
  • Leczenie farmakologiczne
  • Wsparcie duszpasterskie
  • Edukację zdrowia

 

Do zakładu przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego.

 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna i uzależnienie.

 

Dodatkowo zakład prowadzi usługi z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTARIS © Wszystkie prawa zastrzeżone